TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 89 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Quốc hội và Chính phủ, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) đang trong quá trình được Bộ Công Thương dự thảo và dự kiến sẽ được trình Quốc hội ban hành trong thời gian sắp tới.

Với phạm vi và đối tượng điều chỉnh được mở rộng và nhiều nội dung được sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế giai đoạn hội nhập sâu, để đảm bảo việc đánh giá tác động của Dự án luật được đầy đủ và khách quan, Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh – Bộ Công Thương phối hợp với Dự án GIG tổ chức cuộc khảo sát về “Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi”, thông qua đường dẫn khảo sát trực tuyến http://tinyurl.com/luatcanhtranh (tiếng Việt); http://tinyurl.com/competitionlaw (tiếng Anh).

Sở Công Thương kính mong các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia trả lời khảo sát trực tuyến. Thời hạn kết thúc khảo sát trước ngày 15/6/2017.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212