TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

quatdien 
 Trong tháng 5/2017, mặt hàng quạt điện thu hút nhiều người tiêu dùng mua sắm

Trong tháng 5/2017, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Các mặt hàng tiêu dùng như hàng gia dụng, quần áo, giày dép, thực phẩm, nước giải khát các loại mức tiêu thụ gia tăng. Nhiều chương trình giảm giá trong dịp nghỉ lễ được các doanh nghiệp đồng áp dụng. Các chợ siêu thị trên địa bàn hoạt động ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 2,39%. Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu giữ vững mức tăng trưởng cao; Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên ngành công nghiệp khai khoáng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

            Về lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.350 tỷ đồng tăng 5,38% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 10.848,5 tỷ đồng tăng 15,66% so với cùng kỳ, thực hiện 40,40% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 5 tháng đầu năm 2017 ước tăng 9,67% so với cùng kỳ năm 2016.

Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.844 tỷ đồng tăng 2,39% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng đạt 9.154 tỷ đồng, tăng 19,01 % so với cùng kỳ, thực hiện 41,57% kếhoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42,150 triệu USD tăng 15,19% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 210,125 triệu USD tăng 59,52% so vớicùng kỳ, đạt 45,19% kế hoạch năm. Trong đó:Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 39,150 triệu USD tăng 16,54% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 195,525 triệu USD tăng 66,37% so với cùng kỳ, đạt 45,58% kế hoạch năm.Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,0 triệu USD. Lũy kế 5 tháng ước đạt 14,6 triệu USD, tăng 2,82% so với cùng kỳ, đạt 40,56% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 35,86 triệu USD tăng 7,86% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 176,955 triệu USD tăng 17,22% so với cùng kỳ, đạt 45,14% kế hoạch năm; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2017 giảm 1,03% so với tháng trước, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212