TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

that 
 Sở Công Thương Hòa Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức kiểm tra xác nhận An toàn thực phẩm

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thực về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn đã tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

           Tham dự buổi tập huấn, kiểm tra xác nhận kiến thức có các học viên là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, các học viên được trang bị kiến thức, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như: Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hoá đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế  biến thực phẩm bao gói sẵn.

Qua chương trình tập huấn đã cung cấp cho các học viên kiến thức về an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Các học viên đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 6409/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thực về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương sẽ được cấp Giấy chứng nhận xác nhận kiến thực an toàn thực phẩm theo quy định./.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212