TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

tieci34 
 Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt tiêu chí về điện

Ngày 19/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Công Thương đó là tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại.

Về tiêu chí số 4 điện nông thôn, để đạt được tiêu chí phải đạt 2 nội dung, đó là: Tiêu chí 4.1: Có hệ thống điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và Tiêu chí 4.2: Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 95% trở lênsố hộ sử dụng điện từ các nguồn đạt yêu cầu.

Về tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại là hạ tầng thương mại được thiết lập tại địa bàn xã, bao gồm chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác (siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp) đạt chuẩn theo quy định.

Cụ thể, chợ nông thôn đạt tiêu chí khi đáp ứng các yêu cầu: Có mặt bằng chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ. Bố trí đủ diện tích cho các hộ kinh doanh cố định, không cố định và các dịch vụ tối thiểu tại chợ (trông giữ xe, vệ sinh công cộng). Diện tích tối thiểu cho một điểm kinh doanh trong chợ là 3m2. Nhà chợ chính phải bảo đảm kiên cố hoặc bán kiên cố. Các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình phải có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức quản lý chợ…

Đối với siêu thị mini: Có bảng hiệu thể hiện tên siêu thị, địa chỉ và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức, cá nhân quản lý. Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân. Có diện tích kinh doanh từ 200m2 và có bãi để xe với quy mô phù hợp. Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 500 tên hàng trở lên. Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng…

Đối với cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Có bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức quản lý. Có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân. Có diện tích kinh doanh tối thiểu từ 50m2 trở lên và có nơi để xe với quy mô phù hợp. Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng trở lên. Có bố trí quầy hoặc khu vực phù hợp để trưng bầy hoặc bán hàng hóa nông sản của địa phương. Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, đảm bảo các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng…

 Trường hợp xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch thì sẽ không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá các Tiêu chí còn lại trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212