TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Ngày 19/5/2017 Sở Công Thương Hòa Bình ban hành Công văn số 547/SCT-QLCN về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 . Sở Công Thương đề nghị các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý nội dung Dự thảo.

Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 (Chi tiết đính kèm)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 (Chi tiết đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212