TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thsctattp2017h 
 Sở Công Thương tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo đảm vệ sinh an thực phẩm

      Ngày 03/4/2017, Sở Công Thương tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo đảm vệ sinh an thực phẩm năm 2017 cho các tiểu thương kinh doanh, chế biến thực phẩm tại chợ Nghĩa Phương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.

            Tại lớp Tập huấn, các học viên đã được những chuyên gia về an toàn thực phẩm truyền đạt những kiến thức cơ bản như: Nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm; Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Thực hành tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm; một số quy định pháp luật liên quan đến cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

  Thông qua lớp Tập huấn đã giúp cho các tiểu thương kinh doanh, chế biến thực phẩm có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm vệ sinh an thực phẩm và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình chế biến, kinh doanh. Đồng thời giúp phân tích nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa và khắc phục cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212