TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Vừa qua,Hội đồng thẩm định và công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các huyện Lạc Sơn, Cao Phong, Tân Lạc và Lạc Thủy về việc thẩm định 05 xã về đích nông thôn mới năm 2016 gồm: Xuất Hóa và Tân Mỹ (huyện Lạc Sơn); Nam Phong (huyện Cao Phong); Mãn Đức (huyện Tân Lạc) và Thanh Nông (huyện Lạc Thủy).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 05 xã và đi kiểm tra, đánh giá, thẩm định từng tiêu chí trên các lĩnh vực, đại diện các thành viên Hội đồng thẩm định đã có ý kiến đóng góp về các tiêu chí do ngành phụ trách. Các thành viên trong Hội đồng đã thẩm định hồ sơ; mức độ hoàn thành từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã này. Theo đó, Hội đồng thẩm định nhất trí 04 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, riêng xã Mãn Đức đạt 18/19 tiêu chí (còn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá cần phải giải trình làm rõ thêm và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định).

Kết luận buổi làm việc, Hội đồng thẩm định đánh giá cao những nỗ lực của 05 xã trong những năm qua thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đồng thời yêu cầu các huyện và xã hoàn thiện lại hồ sơ theo ý kiến đóng góp của các Sở, Ngành. Trên cơ sở đó, cơ quan thường trực sẽ hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét bỏ phiếu và ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212