TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hdnq12017 
 Hoạt động thương mại – dịch vụ trong Quý I/2017 trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động

Ba tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, Ngành Công Thương đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giữ vững và đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trường nhất là dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Kết quả cụ thể như sau:

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp Quý I/2017 ước đạt 6.198,5 tỷ đồng tăng 16,29% so với cùng kỳ, thực hiện 23,08% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp Quý I/2017 ước tăng 9,68% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhìn chung quý I, sản xuất công nghiệp trên địa bàn có mức tăng trưởng khá. Trong đó ngành công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng cao nhất do giá các nguyên liệu đầu vào ổn định thuận lợi cho sản xuất. Một số đơn vị sau thời gian tạm ngừng sản xuất đã đi vào hoạt động như: Chế biến đường, tinh bột...Ngành công nghiệp khai thác, sản xuất, phân phối điện; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải duy trì mức tăng trưởng. Sản lượng điện thương phẩm tăng 10,73%; điện sản xuất tăng 0,63% so với cùng kỳ...

Về thương mại – dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Quý I ước đạt 5.485 tỷ đồng, thực hiện 24,91% kế hoạch năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng ước đạt 103,67 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 30,95 %, đạt 22,3% kế hoạch năm. Trong đó:Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 8,8 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 4,76%, đạt 24,44% kế hoạch năm.Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 94,87 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 34,06%, đạt 22,12% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 95,4 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 9,83%, đạt 24,34% kế hoạch năm; Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng khoảng 0,79% so với tháng 12/2016.

 

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212