TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tthcqltt 
 Sở Công Thương thanh tra hành chính đối với Đội QLTT số 5 huyện Lạc Sơn, Đội QLTT số 9 huyện Lạc Thủy thuộc Chi cục QLTT

Với mục đích nhằm phát hiện những hạn chế trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng Quản lý thị trường(QLTT) thực hiện đúng quy định của pháp luật.Sở Công Thương Hòa Bình đã thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra hành chính đối với Đội QLTT số 5 huyện Lạc Sơn, Đội QLTT số 9 huyện Lạc Thủy thuộc Chi cục QLTT.

        Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định về hoạt động công vụ; các quy định trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; công tác quản lý địa bàn của công chức QLTT; công tác phòng, chống tham nhũng. Kết thúc đợt thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ tham mưu Giám đốc Sở Công Thương ban hành Kết luận thanh tra.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212