TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức Quản lý thị trường khi thực thi công vụ; đồng thời củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 Trong 02 ngày (ngày 22 và ngày 23 tháng  3 năm 2017), Chi cục Quản lý thị trường đã Tổ chức học tập, quán triệt một số nội dung quy định tại Luật cán bộ, công chức và tập huấn nghiệp vụ về công tác Quản lý thị trường.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, gần 70 cán bộ, công chức Quản lý thị trường Hoà Bình đã được các báo cáo viên truyền tải một số nội dung quy định tại Luật cán bộ, công chức và Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường; Luật xử lý vi phạm hành chính và một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác Quản lý thị trường.

Trong thời gian tập huấn nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường đã mời Đại diện Công ty Unilever Việt Nam và Công ty Ajinomoto Việt Nam hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả giúp lực lượng Quản lý thị trường nhận biết nhanh các dấu hiệu giả hàng hoá, sản phẩm của Công ty để kịp thời xử lý.

Qua đợt tập huấn, ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường được nâng lên, quyết định hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Ngành Công Thương tỉnh Hoà Bình.

Nguồn: Chi cục QLTT

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212