TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
gpptcnht 
 Công nhân Công ty TNHH nghiên cứu R Việt Nam sản xuất thấu kính quang học

       Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của toàn ngành công nghiệp.Sản phẩm của nó là những linh kiện, phụ tùng, vật liệu và cả các quy trình công nghệ…cho các chuyên ngành công nghiệp khác, giúp công nghiệp trong nước nâng cao tính tự chủ, năng lực cạnh tranh, giảm lệ thuộc vào nước ngoài, góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hòa Bình còn nhiều hạn chế. 

           Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20 doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu nhưng phần lớn là gia công, các nguyên phụ liệu đều do các đối tác nước ngoài cung cấp; Về công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp cơ khí có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình. Đây là ngành công nghiệp cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng cho các ngành kinh tế khác. Các doanh nghiệp điển hình như: Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam tại Khu công nghiệp Lương Sơn; Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà; Công ty Cổ phần cơ khí Đúc Hồng Hà tại huyện Yên Thủy, Công ty TNHH ALMILE Việt Nam.

Ngành công nghiệp hỗ trợ của ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh chủ yếu là sản xuất linh kiện điện tử. Ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô với  số lượng lao động bình quân 500 lao động/doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung ở Khu Công nghiệp Lương Sơn và Bờ Trái Sông Đà. Điển hình như: Công ty TNHH SANKO Việt Nam sản xuất linh kiện điện tử, Công ty TNHH nghiên cứu R Việt Nam sản xuất thấu kính quang học, Công Ty TNHH BanDai Việt Nam sản xuất linh kiện điện, điện tử; Công ty TNHH DOONSUNG TECH sản xuất linh điện điện thoại di động; Công ty TNHH HNT Electronics sản xuất máy ảnh dùng cho điện thoại di động; Công ty TNHH Transon Việt Nam sản xuất cuộn kháng trở...

Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn trong những năm tiếp theo, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là: Tạo dựng môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh

Kêu gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầngkỹ thuật các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu hỗ trợ cho các ngành công nghiệp. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất sản phẩm hỗ trợ, cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếp tục quá trình cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch của môi trường sản xuất kinh doanh để phát triển thêm nhiều doanh nghiệp mới theo mục tiêu đã đề ra, cũng như thu hút ở mức độ cao đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp hỗ trợ; Xây dựng các cơ chế ưu đãi và khuyến khích đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư vào CNHT, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (các doanh nghiệp có năng lực vốn lớn để đầu tư CNHT và có mạng lưới sản xuất toàn cầu).

Hai là: Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là một trong những nhân tố quan trọng trong việc đưa nền CNHT của Hòa Bình đi lên, do đó cần có những chính sách và biện pháp thích hợp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này như: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển thông qua quỹ bảo lãnh tín dụng.

Ba là: Đào tạo nguồn nhân lực

- Cần có cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa nhằm bổ sung kiến thức cho đội ngũ quản lý, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động. Theo đó, cần rà soát chọn các viện, trường có năng lực, quy mô phù hợp để tổ chức gắn kết chương trình đào tạo với thực tiễn sử dụng lao động của DN; vận dụng, khai thác có hiệu quả sự trợ giúp của các tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật.

- Nâng cao việc xã hội hoá đào tạo để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hoá sâu trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các đối tác nước ngoài thực hiện các chương trình trao đổi kỹ thuật, trao đổi chương trình nghiên cứu và phát triển.

Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong thời gian tới ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ.

Nguồn: phòng QLCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212