TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
ttattpm 
 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

        Nhằm tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng sự phân công, phân cấp của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình. 

             Trong đó thủ tục hành chính mới ban hành cho cấp huyện, thành phố bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thành phố. Thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung gồm: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Thủ tục hành chính cấp tỉnh được hủy bỏ, bãi bỏ gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

Phân cấp quản lý gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân cấp. Bảo đảm sự thống nhất, toàn diện trong quản lý an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý hoặc tham gia quản lý an toàn thực phẩm.

Nguồn: phòng KTAT&MT

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212