TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 Cụm công nghiệp (CCN) có quyết định thành lập. Theo Quy hoạch đến năm 2020 thì tỉnh sẽ có 21 CCN với tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất phát triển cụm công nghiệp là 663,4 ha. Trên thực tế các cụm công nghiệp đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tạo nhiều việc làm cho người lao động với khoảng 650 lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 

Tuy nhiên, những năm qua công tác đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: Việc thu hút đầu tư hạ tầng đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp còn rất chậm; các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp có tiến độ triển khai chậm hoặc tạm dừng đầu tư trong thời gian dài làm ảnh hưởng tới quy hoạch chung trong cụm công nghiệp và môi trường trong khu vực; hạ tầng xã hội (như: nhà ở cho công nhân, các công trình phục vụ công cộng khác) chưa được quy hoạch, đầu tư đồng bộ với việc phát triển các CCN...Để tháo gỡ khó khăn tập trung phát triển cụm công nghiệp cần thực hiện một số giải pháp cụ thể:

Thứ nhất: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành việc đầu tư xây dựng, quản lý các CCN, nhất là vai trò của Sở Công Thương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp đối với các CCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

Thứ hai: Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp ở khu vực dân cư di dời vào cụm công nghiệp. Đồng thời xây dựng, phát triển khu tái định cư, mở rộng, phát triển ngành nghề nông thôn để ổn định cuộc sống cho nhân dân trong khu vực phải di dời; Hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng, quy hoạch chi tiết cho các cụm công nghiệp bằng nguồn ngân sách trung ương, địa phương theo các cơ chế chính sách đã được phê duyệt.

Thứ ba: Xây dựng cơ chế chính sách để huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng các CCN. Xây dựng chính sách thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội cao vào đầu tư trong các CCN; Các thủ tục hành chính sau đăng ký, chứng nhận đầu tư cần được hoàn thiện theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tăng cường tính phục vụ, hỗ trợ và giảm phiền hà, rút ngắn được thời gian cho doanh nghiệp, bao gồm các thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xây dựng và quản lý môi trường…Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ ngoài hàng rào, nhằm tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích và thu hút đầu tư trong và ngoài nước đảm bảo được tính hiệu quả cao trong phát triển công nghiệp và tận dụng được các tiện ích của hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ công cộng.

Thứ tư: Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng Luật Môi trường; xây dựng hệ thống quản lý môi trường cho cụm công nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường hoặc di dời vào CCN. Những cụm công nghiệp đang hoạt động cần chú ý cải tạo mạng lưới thoát nước bẩn và nước mặt, tăng thêm công trình dịch vụ công cộng và bảo đảm cách ly vệ sinh giữa các nhà máy với khu dân cư theo tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời tăng thêm diện tích đất trồng cây xanh.

Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần xây dựng hệ thống cụm công nghiệp cơ bản đồng bộ về hệ thống hạ tầng, phát huy được lợi thế và nguồn lực của từng địa phương. Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển CN- TTCN, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế, tiếp tục nâng cao tốc độ tăng trưởng của ngành. Tạo quỹ đất sạch và môi trường thuận lợi để khuyến khích và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo được tính hiệu quả cao trong phát triển công nghiệp và tận dụng được các tiện ích của hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ công cộng. Đảm bảo vệ sinh môi trường do các cơ sở sản xuất công nghiệp được cách ly ra khỏi khu dân cư, các nhà máy sản xuất được bố trí tập trung theo quy hoạch đáp ứng được sự phát triển tốt nhất và tránh được các hậu quả gây ô nhiễm (bụi, khí thải, chất thải...). Mặt khác cũng đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại trong sản xuất công nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển bền vững hiện nay trên thế giới.

Nguồn: phòng QLCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212