TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

 to chuc xac nhan attp

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý trên địa bàn huyện Lương Sơn.

             Tham dự buổi kiểm tra xác nhận kiến thức có 100 học viên là chủ cơ sở, người lao động trực tiếp của trên 90 cơ sở sản xuất bún, bánh phở, rượu, bia, nước giải khát… các học viên được trang bị kiến thức, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư số 15/2012/TT-BCT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hoá đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế  biến thực phẩm bao gói sẵn; Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm.

  Sở Công Thương liên tục phối hợp mở các lớp tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức thực hành an toàn thực phẩm góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và giải quyết kịp thời nhu cầu cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm giúp cho cơ sở thực hiện đúng các quy định./.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212