TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Thực hiện Công văn số 6707/VPUBND-TCTM ngày 22/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giới thiệu, đ cử doanh nghiệp tham gia giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam - Vietnam Top Trade Services Awards 2016”

Giải thưởng ‘Thương mại dịch vụ Việt Nam - Vietnam Top Trade Services Awards 2016” do Bộ Công Thương tổ chức dành cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong 11 nhóm, ngành hàng thương mại, dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bao gồm: Tài chính, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, y tế - xã hội, du lịch, văn hóa - giải trí, kinh doanh tổng hợp.Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2017.

Sở Công Thương Hòa Bình trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham gia.

(Quy chế xét tặng giải thưởng và mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia download tại đây).

Hồ sơ đăng ký gửi về Sở Công Thương Hòa Bình (số 227B, đường Đà Giang, phường Phương Lâm, thành phô Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) trước ngày 10/01/2017 để tổng hợp./.

(Chi tiết liên hệ Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Hòa Bình, SĐT: 0917 164 558).

Nguồn: phòng QLTM

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212