TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tt 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

           Qua thực tế thanh tra tại 31 cơ sở sản xuất kinh doanh tỉnh, nhìn chung các đơn vị thực hiện tương đối tốt việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Các đơn vị hoạt động đều có đủ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đủ sức khỏe theo quy định; Cơ sở vật chất liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm đảm bảo theo quy định, điều kiện vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị dụng cụ sản xuất cơ bản đạt yêu cầu; Các biện pháp để đảm bảo cho thực phẩm không bị phân hủy, mốc tiếp xúc với côn trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố khác được các cơ sở thực hiện đầy đủ; Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại: Tại 03/31 cơ sở nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chưa được tập huấn và cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về VSATTP; 02/31 cơ sở không kiểm tra chất lượng nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm 06 tháng/lần theo quy định thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 12/09/2015 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; 07/31 cơ sở chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với sản phẩm đang sản xuất thuộc quản lý ngành Công Thương.

Kết thúc đợt thanh tra, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở Công Thương Hòa Bình ban hành kết luận thanh tra. Qua đó đã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các đơn vị được thanh tra, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở, Chi cục Quản lý thị trường trong thời gian tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về VSATTP; Định kỳ, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệnATTP thuộc thẩm quyền theo quy định.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212