TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
nttm 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

Ngày 24/11/2016, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ: Điều tra, thống kê, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và Tổ thực hiện nhiệm vụ.

         Tại Hội nghị nghiệm thu, Tổ thực hiện đã trình bày nhiệm vụ. Theo đó, nhiệm vụ đã đánh giá được tình hình ô nhiễm môi trường trong hoạt động thương mại hiện nay trên địa bàn tỉnh như: Lượng chất thải rắn trong hoạt động thương mại được thu gom vận chuyển đến các bãi chôn lấp rác của huyện để chôn lấp. Ngoài ra có một số huyện xử lý bằng phương pháp đốt bằng lò đốt rác cỡ nhỏ. Việc đầu tư các bãi chôn lấp và lò đốt rác đã cơ bản xử lý được lượng rác thải phát sinh. Tuy nhiên, việc xử lý chưa đảm bảo xử lý chất thải triệt để và đảm bảo hợp vệ sinh do các bãi chôn lấp và lò đốt có công suất nhỏ, chưa xử lý được chất thải thứ cấp phát sinh như nước rỉ rác, khí thải từ quá trình đốt. Chất thải rắn sau khi phát sinh có thể xâm nhập vào môi trường không khí dưới dạng bụi hay các chất khí bị phân huỷ như H2S, NH3… rồi theo đường hô hấp đi vào cơ thể con người hay sinh vật. Một bộ phận khác, đặc biệt là các chất hữu cơ, các kim loại nặng, thâm nhập vào nguồn nước hay môi trường đất rồi vào cơ thể con người qua thức ăn, nước uống… Để nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, Tổ thực hiện đã đề ra một số nhóm giải pháp: Hoàn thiện môi trường thể chế của tỉnh Hòa Bình cho phát triển thương mại gắn với bảo vệ môi trường; Đảm bảo hài hòa giữa phát triển thương mại và bảo vệ môi trường; Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại; Phát triển khoa học công nghệ của tỉnh Hòa Bình trong lĩnh vực thương mại.

Sau khi nghe Tổ thực hiện trình bày nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung của nhiệm vụ, nhiệm vụ đã được soạn thảo công phu, khoa học, dựa trên các số liệu phong phú đã thu thập được đồng thời cho thấy được bức tranh tổng thể về tình hình ô nhiễm môi trường trong hoạt động thương mại hiện nay. Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến để Tổ thực hiện tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị nghiệm thu đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Tổ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa nhiệm vụ để trình Sở Công Thương phê duyệt.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212