TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thang 11 2016 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 11 ước đạt 1.598 tỷ đồng

Trong tháng 11/2016, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sôi động, nguồn cung phong phú, đa dạng đáp ứng tốt nhu cu tiêu dùng của người dân, hàng hoá do Việt Nam sn xuất từng bước chiếm lĩnh thị trường thay thế hàng hóa nhập khu. Một số mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm... giá cả ổn định; Các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sắt thép... không có nhiều biến động, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt kế hoạch đề ra; kim ngạch nhập khẩu ổn định, đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; Hoạt động công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá nhất là ngành chế biến, chế tạo tiếp tục. Ngành sản xuất, phân phối điện giảm do đã bước vào mùa khô các nhà máy thủy điện phải tích nước dự trữ. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.010 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng ước đạt 21.470 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện 93,97% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng ước tăng 9,46% so với cùng kỳ.

Về hoạt động thương mại – dịch vụ:  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.598 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 16.893 tỷ đồng, tăng 19,13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 91,31% kế hoạch năm; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 ước tăng 0,43% so với tháng trước, tăng 2,83% so với bình quân cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 33 triệu USD, tăng 0,82% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 337,09 triệu USD, tăng 32,88% so với cùng kỳ, đạt 99,14% kế hoạch năm. Trong dó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 30,2 triệu USD, tăng 0.9% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 305,99 triệu USD, tăng 36,38% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 2,8 triệu USD, bằng 100% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 31,1 triệu USD, tăng 6,14% so với cùng kỳ đạt 91,47% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 30,3 triệu USD, tăng 0,33% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước dạt 290,9 triệu USD, tăng 14,48% so với cùng kỳ, đạt 98,61% kế hoạch năm.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212