TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
IMG 0030 
 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình tổ chức Lớp tập huấn về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Triển khai nội dung Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016. Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình tổ chức Lớp tập huấn về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (bao gồm các đơn vị trực thuộc), cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          Tại Lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chuyên gia phần mềm ứng dụng quản lý năng lượng truyền đạt kiến thức: về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm toán năng lượng; Ứng dụng phần mềm báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm trong báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (bao gồm các đơn vị trực thuộc), cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực quản lý và triển khai có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212