TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 9228 1 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

       Ngày 24/3/2016, Sở Công Thương Hòa Bình tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 của Ngành Công Thương. Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng xét duyệt; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Tổ thực hiện nhiệm vụ

          Tại Hội nghị xét duyệt, sau khi nghe Tổ thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường” và “Điều tra, thống kê, đánh giá tình hình ô nhiễm trong hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đề xuất các biện pháp xử lý, bảo vệ môi trường” trình bày đề cương nhiệm vụ. Các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá: Mục tiêu, nội dung, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ có tính khả thi và cơ sở khoa học thực tiễn. Nếu được thực hiện thành công sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu phát thải, ô nhiễm tới môi trường và là cơ sở để theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để việc điều tra, thống kê đạt kết quả tốt các thành viên Hội đồng đề nghị Tổ thực hiện nhiệm vụ bổ sung cơ sở pháp lý, thêm phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ...

Kết luận Hội nghị xét duyệt đồng chí Bùi Xuân Hùng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề nghị Tổ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa đề cương nhiệm vụ để trình Sở Công Thương phê duyệt triển khai.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212