TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Năm 2015, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhiều chuyển biến tích cực và đạt tốc độ tăng trưởng khá, nhờ đà phục hồi kinh tế trong năm 2014, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên sản xuất công nghiệp cũng như năng lực sản xuất của một số ngành nghề chủ yếu và một số dự án đầu tư nước ngoài vẫn ổn định và có bước phát triển. 

  Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 9.365 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ, vượt 1,8% kế hoạch năm. Tính công ty thủy điện Hòa Bình ước đạt 19.868 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ, vượt 1,9% kế hoạch. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2015 ước tăng 9,9 % so với năm 2014. Tình hình sản xuất của các ngành nghề chủ yếu trong đó có ngành dệt may là ngành sản xuất có sự tăng trưởng cao nhất. Các doanh nghiệp May có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong ngành, tình hình sản xuất có xu hướng tăng trưởng cao và tiếp tục đầu tư phát triển tốt như Công ty cổ phần May xuất nhập khẩu SMA-VINA Việt Hàn; Công ty cổ phần May xuất khẩu Sông Đà, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 3/2 Hòa Bình...

Bên cạnh đó, một số dự án May có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel, Công ty TNHH SEYOUNG INC, Công ty TNHH GGS tăng trưởng mạnh đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Cùng với đó, nghề dệt truyền thống ở nhiều huyện nhất là các huyện có các điểm du lịch phát triển (dệt thổ cẩm tại Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn…) thu hút nhiều lao động nông thôn. Đứng thứ hai là ngành sản xuất vật liệu xây dựng đang phát triển tương đối ổn định, có thị trường tiêu thụ và thu hút được nhiều lao động. Ngành sản xuất các sản phẩm từ gỗ vẫn duy trì và phát triển sản xuất tốt, thu hút được nhiều lao động, việc làm ổn định.

Để đạt được kết quả trên, nhờ có sự triển khai chỉ đạo kịp thời về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức triển khai các giải pháp có hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Công Thương, Kế hoạch chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Ngành Công Thương Hòa Bình đặt ra chỉ tiêu năm 2016 về giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.480 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2015. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%/năm và tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia dự kiến thực hiện khoảng  99,5%

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212