TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
 điện
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo Hội nghị

Ngày 06/11/2015,Hội đồng thẩm định cấp cơ sở Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 tổ chức Hội nghị thẩm định cấp cơ sở Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 tại Hội trường Sở Công Thương.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hùng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng thẩm định, Ban quản lý dự án Quy hoạch ngành Công Thương và đơn vị tư vấn.

            Hội nghị được thông qua báo cáo tình hình thực hiện lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2035. Quá trình triển khai lập quy hoạch từ tháng 01 đến tháng 8/2015, Ban quản lý Dự án quy hoạch ngành Công Thương (DAQHNCT) đã phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai, điều tra, khảo sát và xây dựng theo đề cương nhiệm vụ đã được phê duyệt. Nội dung chính của Quy hoạch gồm 02 hợp phần: hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh Hòa Bình có 12 chương và hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện Trung và hạ áp các trạm 110kV, 10 chương.

Quy hoạch đã đề cập tới hiện trạng lưới điện, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, dự báo nhu cầu phụ tải điện giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Từ đó, đề xuất phương án thiết kế phát triển lưới điện, danh mục xây dựng trạm biến áp và đường dây cho từng giai đoạn.

Mục tiêu của Quy hoạch là đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch đòi hỏi phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, tính kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống, phải phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển lâu dài.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đánh giá và đóng góp vào dự thảo Quy hoạch. Đa số các thành viên đánh giá Quy hoạch được xây dựng công phu, bố cục rõ ràng, đánh giá khá đầy đủ về thực trạng lưới điện, dự báo xu hướng phát triển cho từng giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung: cập nhật một số dự án, quy hoạch có điều chỉnh đã được phê duyệt; chỉnh sửa lại một số xuất tuyến sau các trạm 110kV cho phù hợp với Kế hoạch cải tạo của Công ty Điện lực Hòa Bình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng –Chủ tịch Hội đồng thẩm định ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị vư vấn trong việc xây dựng Quy hoạch. Tuy nhiên, với khối lượng số liệu thu thập lớn liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nên quy hoạch vẫn còn một số nội dung chưa rõ mà các thành viên Hội đồng thẩm định đã chỉ ra. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn sớm tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đề án Quy hoạch.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212