TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
 hội thảo

 Ngày 09/11/2015, Sở Công Thương Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học thuộc Đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để xây dựng và phát triển làng nghề tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020”. 

 

Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Xuân Khải, Phó Giám đốc thường trực Sở Công Thương; các đồng chí lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thành phố, và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, lãnh đạo UBND xã, Trưởng thôn các làng nghề dệt thổ cẩm tại các xã, xóm Cóm, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, xóm Lục, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, xóm Lát, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu và một số hộ kinh doanh thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh.

hội thảo 2

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đóng góp ý kiến tại Hội thảo

 Đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng nghiên cứu đề xuất giải pháp để xây dựng làng nghề tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015 – 2020” được triển khai nghiên cứu từ tháng 3/2015 đến tháng 12 năm 2015 với bố cục 05 chuyên đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển các làng nghề ở nông thôn; Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; Nhóm giải pháp về hạ tầng làng nghề; Nhóm giải pháp về nhân lực và khoa học công nghệ; Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách.

Tại Hội thảo, sau khi Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, hữu ích, qua đó đánh giá Bản thảo có tính khái quát cao, khắc họa được toàn diện về điều kiện địa lý, kinh tế, văn hóa, lịch sử, thực trạng, đề xuất, các giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, nguồn tư liệu thu thập được khá phong phú, sinh động; phương pháp trình bày khoa học, dung lượng giữa các mục, các phần cơ bản hợp lý. Tuy nhiên, nội dung của Bản thảo khá rộng và bao quát vì vậy Ban chủ nhiệm đề tài thống nhất về kết cấu một số tiểu mục, hình thức trình bày để người đọc dễ hiểu, dễ theo dõi. Tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa nội dung để hoàn thiện Bản thảo.

Đề tài thành công sẽ là nguồn tư liệu phong phú giúp cho chính quyền địa phương có những giải pháp cụ thể về việc xây dựng và phát triển những làng nghề mới, đồng thời khôi phục các làng nghề, ngành nghề truyền thống, góp phần phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước đối với các sản phẩm tiểu thù công nghiệp.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212