TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 4 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
vật liệu nổ 
 Vật liệu nổ công nghiệp chỉ được phép sử dụng sau khi đã có Giấy phép sử dụng

Ngành Công Thương trong thời gian qua thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn trong công tác quản lý sản xuất, vận chuyển, sử dụng VLNCN và hóa chất độc hại thuộc ngành Công Thương, cụ thể là tỉnh có tiềm năng lớn về VLXD, theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 59 mỏ đá các loại đang khai thác cần sử dụng tới vật liệu nổ công nghiệp

 

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh hiên đang thi công nhiều công trình giao thông, thuỷ điện, thuỷ lợi cũng cần sử dụng tới VLNCN. Vì vậy nhu cầu sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng như giai đoạn tới sẽ tương đối lớn, hàng năm trên địa bàn tỉnh cần sử dụng khoảng hơn 1.000 tấn thuốc nổ các loại. VLNCN là loại vật tư kỹ thuật đặt biệt cần có sự quản lý nghiêm ngặt của nhà nước về an ninh trật tự, an toàn lao động, cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Để đảm bảo an toàn trong quản lý, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất công nghiệp nguy hiểm. Sở Công Thương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung về bảo quản, sử dụng VLNCN, hóa chất, trong đó nhất mạnh về hai nội dung chủ yếu về hoạt động VLNCN và về hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm.

Đối với hoạt động VLNCN chỉ được phép bảo quản, sử dụng VLNCN sau khi đã có Giấy phép sử dụng, có đủ thiết kế hoặc phương án nổ mìn và sử dụng VLNCN trong phạm vi đã được quy định trong Giấy phép; Kho, phương tiện bảo quản, vận chuyển VLNCN phải được thiết kế, xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật về đầu tư, xây dựng hiện hành. Đối với hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm thì nhà xưởng, kho bảo quản hóa chất phải được thiết kế, xây dưng theo đúng các quy định trong TCVN 5507:2002; TCVN 2622:1995; TCVN 4604:1998 và phải đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư theo các quy định hiện hành; Xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho dự án sản xuất, cất giữ và sử dụng hóa chất theo quy định. Theo đó, Sở Công Thương thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất công tác quản lý kỹ thuật an toàn trong bảo quản, sử dụng VLNCN, hóa chất công nghiệp nguy hiểm, có biện pháp xử lý với các hành vi vi phạm của các đơn vị không bảm bảo điều kiện về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật. Vì vậy, thời gian qua nhờ tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLNCN nên ý thức chấp hành pháp luật về VLNCN của các đơn vị được nâng cao.

Phần lớn các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng VLNCN như đã bố trí những người đã tập huấn kỹ thuật an toàn VLNCN làm các công việc liên quan đến VLNCN, trang bị các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác nổ mìn, mở sổ sách theo dõi công tác xuất, nhập VLNCN không để xảy ra tình trạng mất an toàn, cháy nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212