TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
sửa chữa điện 
 Linh hoạt kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị và vệ sinh công nghiệp lưới điện

Trong tháng 10/2015, việc khắc phục tình trạng xuống cấp của lưới điện trên địa bàn tỉnh, dựa trên lịch cắt điện luân phiên trong mùa khô, các đơn vị quản lý điện năng đã linh hoạt kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị và vệ sinh công nghiệp lưới điện nhằm đảm bảo công tác vận hành đạt hiệu quả. 

 

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 139 lần ngừng, giảm mức cung cấp điện với tổng thời gian mất điện là 312 giờ, lũy kế 10 tháng là 3.057 giờ, giảm 32,29% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng điện năng bị cắt là 365.025 kWh, lũy kế 10 tháng là 4.600.083 kWh, giảm 43,88% so với cùng kỳ năm trước. Giảm về số lần cắt điện và sản lượng điện bị cắt. Cụ thể số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện theo kế hoạch tháng 10 là 23 lần với tổng thời gian mất điện là 58 giờ 22 phút, sản lượng điện năng bị cắt 50.552kWhT. Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố trong tháng 10 là 116 lần với tổng thời gian mất điện là 253giờ 92 phút, lũy kế 19 tháng là 1.264 lần, sản lượng điện năng bị cắt tháng 10 là 314.473 kWh, lũy kế 10 tháng là 2.527.599 kWh, giảm 34,51% so với cùng kỳ.

Do vậy, trong tháng 10, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện so với tháng trước cũng như so với cùng kỳ năm trước đã giảm rõ rệt, điều đó cho thấy, sự điều hành quyết liệt của các cơ quan, đơn vị quản lý điện năng ngày một tích cực, khẩn trương và hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung, và sản xuất công nghiệp nói riêng. Cụ thể là các doanh nghiệp sản xuất đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhất là ngành sản xuất phân phối điện, nước tăng 9,7% và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,59%. Đây là hai ngành đóng góp tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh.

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212