TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
 Untitled
 Đ/c Nguyễn Bá Thức, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 công bố Quyết định kết nạp Đảng viên mới

Đảng bộ Sở Công Thương Hòa Bình hiện có 06 chi bộ, với số lượng 63 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

 

           Hàng năm, Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để xem xét giới thiệu kết nạp Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng. Trình tự, thủ tục các bước thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp, tổ chức lễ kết nạp, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú, thủ tục chuyển đảng chính thức được Đảng ủy, các chi bộ thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy đảng.

          Trong 10 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ đã kết nạp được 04 đảng viên mới, trong đó có 02 đồng chí đảng viên nữ; thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 01 đảng viên dự bị, phát thẻ đảng viên cho 01 đồng chí. 

          Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Sở Công Thương luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh và nhiều năm liền Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

          Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, Đảng ủy Sở luôn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên. Công tác phát triển đảng viên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Sở. Hàng năm, các đồng chí đảng viên đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212