TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

 dai hoi 3
 

Thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/ĐH, ngày 16/9/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 28 tháng 9 năm 2015. Đảng ủy Sở Công Thương có Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Thời gian tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Sở Công Thương dự kiến ngày 10/11 năm 2015. 

           Nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tránh  hình thức; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội của đảng bộ Sở Công Thương.

         Tập trung xây dựng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với nghị quyết đại hội của đảng bộ Sở; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đồng thời hướng dẫn các Chi bộ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đảng ủy Sở Công Thương sẽ chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc căn cứ vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các Chi bộ, các hoạt động tập thể và qua hệ thống, bản tin, website của ngành Công Thương. 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212