TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 7 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Trong những năm gần đây, công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu, cùng với đó, hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm được củng cố và kiện toàn như Luật An toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn thực hiện luật an toàn thực phẩm, Nghị định xử phạt hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và các Thông tư hướng dẫn việc quản lý an toàn thực phẩm các Bộ, ngành, do đó công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đã được tăng cường và phân công, phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng hơn.

Nhằm nâng cao kiến thức và chấp hành pháp luật của thương nhân kinh doanh về thực phẩm. Sở Công Thương đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh thực phẩm và kiểm soát hàng thực phấm ra, vào chợ đảm bảo tiêu chuấn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm do hàng hóa tại các chợ cung cấp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nhìn chung công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương tuy mới được phân cấp quản lý nhưng với sự cố gắng của tập thế phòng chuyên môn, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở, trong những năm qua đã triển khai một cách hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phân cấp quản lý, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

             Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ năm 2013 đến nay, Sở đã tiếp nhận 48 hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó đã cấp được 15 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh. Đối với việc triển khai xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, từ năm 2014 đến nay, Sở Công Thương đã kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy xác nhận kiến thức I cho 158 t chức, cá nhân. Trong đó có 44 tổ chức và 114 cá nhân. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã và đang triển khai đề án mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212