TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh là nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và Sở Công Thương nói riêng.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác thi hành pháp luật cũng ngày càng được chú trọng góp phần bảo đảm thực thi pháp luật trên thực tế tại Sở Công Thương. Nhận thức được đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa xã hội lớn, liên quan đến hoạt động của cơ quan. Trong thời gian qua Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, chú trọng những lĩnh vực thuộc quản lý của ngành. Các điều kiện như cơ sở vật chất, biên chế, bảo đảm cho việc thi hành pháp luật của Sở đáp ứng đủ điều kiện trong việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Công Thương, việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã tuân thủ theo đúng các quy định và gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND xem xét quyêt định, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thê thức, đúng trình tự, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thông nhât và tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tê ở địa phương. Từ tháng 01/10/2014 đến 30/9/2015 Sở Công Thương đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quyết định sô 32/2014/QĐ-ỤBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định vê hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

          Qua đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật từ 01/10/2014 đến 30/9/2015, Chi cục quản lý thị trường đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát 3.026 vụ, xử lý vi phạm hành chính 1.235 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu 2.017.742.000đ, trong đó phạt vi phạm hành chính 1.613.468.000đ, giá trị hàng hóa tịch thu 404.274.000đ. Những hành vi vi phạm chủ yếu về An toàn thực phẩm, hàng câm, hàng giả...

Thanh tra Sở tổ chức 06 cuộc thanh tra, kiểm tra về các nội dung hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dâu, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đối với 60 cơ sở. Qua thanh, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 đơn vị với số tiền là 50.000.000đ.

Trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Sở đã tuyên truyền sâu rộng các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp. Nguyên nhân, tuy văn bản pháp luật mới ban hành nhiều nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triên xã hội, lại thường xuyên sửa đổi, bổ sung gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật...

Do vậy, hiện nay công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vẫn còn những bất cập, khó khăn nhất định như các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế về kinh phí, tập huấn về nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa thực hiện thường xuyên, các hình thức theo dõi thi hành pháp luật chưa được triển khai thực hiện đông bộ, chủ yêu chỉ tập trung vào việc theo dõi qua các báo cáo của các đơn vị, việc thành lập đoàn kiểm tra còn nhiêu hạn chế và không thường xuyên.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian tới cần triển khai đồng bộ các hình thức theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chú trọng việc theo dõi thi hành pháp luật bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương. Thông báo rộng rãi các thông tin hỏi đáp, phô biên và trả lời pháp luật, để các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp cận trực tiếp nhằm phổ biến, mở rộng về kiến thức pháp luật. Đồng thời khắc phục tình trạng pháp luật được ban hành nhưng thiếu tính khả thi, dẫn đến tình trạng hình thức, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212