TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, tăng cường công tác an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Để đảm bảo an toàn trong quản lý, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất công nghiệp nguy hiểm. Sở Công Thương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung về bảo quản, sử dụng VLNCN, hóa chất:

          Vềhoạt động VLNCN: Chỉ được phép bảo quản, sử dụng VLNCN sau khi đã có Giấy phép sử dụng, có đủ thiết kế hoặc phương án nổ mìn và sử dụng VLNCN trong phạm vi đã được quy định trong Giấy phép; Kho, phương tiện bảo quản, vận chuyển VLNCN phải được thiết kế, xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật về đầu tư, xây dựng hiện hành; Xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho bảo quản VLNCN theo quy định. Xây dựng nội quy ra vào, bảo vệ, dọn sạch các loại cây dễ cháy (cỏ khô, cây khô) trong phạm vi kho và khu vực cấm ngoài hàng rào; Tổ chức kiểm tra công trình chống sét cho kho VLNCN theo quy định; Bố trí lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp canh gác kho chứa VLNCN suốt ngày đêm (24/24h), kiểm định, đăng ký các thiết bị đo kiểm tra kíp điện, máy nổ mìn; Khi có bão, sấm chớp, phải dừng hoàn toàn công tác nạp, nổ mìn ở trên mặt đất, nổ mìn đào các lò giếng từ mặt đất. Trong trường hợp nổ mìn điện mà mạng điện nổ mìn đã được lắp ráp xong trước lúc có sấm chớp thì phải cho khởi nổ ngay với điều kiện là đã thực hiện đầy đủ các quy định an toàn cho việc khởi nổ, hoặc phải tháo các dây dẫn khu vực ra khỏi mạng dây chính, đấu chập mạch mạng nổ mìn điện và quấn cách điện các đầu dây, mọi người phải rút ra ngoài giới hạn vùng nguy hiểm; Tạm dừng sử dụng VLNCN tại các khu vực không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định; Sử dụng người lao động phải có chuyên môn phù hợp và phải được huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn theo quy định; Vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN theo đúng Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp QCVN 02:2008/BCT.

Về hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm: Nhà xưởng, kho bảo quản hóa chất phải được thiết kế, xây dưng theo đúng các quy định trong TCVN 5507:2002; TCVN 2622:1995; TCVN 4604:1998 và phải đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư theo các quy định hiện hành; Xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho dự án sản xuất, cất giữ và sử dụng hóa chất theo quy định;Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải thiết lập, thường xuyên cập nhật và lưu trữ thông tin về hóa chất nguy hiểm trong hoạt động hóa chất của mình trong thời hạn ít nhất ba năm, kể từ ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó; Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình sử dụng, bảo quản hóa chất nguy hiểm. Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý, thải bỏ hóa chất nguy hiểm và dụng cụ chứa hóa chất đó; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an toàn hóa chất cho người trực tiếp sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất, người quản lý sản xuất hóa chất; Bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm, trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó;Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và vận chuyển hóa chất nguy hiểm tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 và các quy định có liên quan; Định kỳ đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động.

Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất công tác quản lý kỹ thuật an toàn trong bảo quản, sử dụng VLNCN, hóa chất công nghiệp nguy hiểm, có biện pháp xử lý với các hành vi vi phạm của các đơn vị không bảm bảo điều kiện về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212