TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 152 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

(Ngày 13/7/2015)

 Việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và nỗ lực của ngành điện đã góp phần nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, từng bước nâng cao tỷ lệ số hộ sử dụng điện an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 24 đơn vị quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, bao gồm: Truyền tải điện Hòa Bình quản lý, vận hành đường dây 500kV, 200kV; Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình quản lý, vận hành đường dây 110kV; Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý, vận hành đường dây trung áp trên địa bàn tỉnh, quản lý kinh doanh lưới điện hạ áp trên địa bàn 189 xã, phường và thị trấn và 21 Đơn vị quản lý điện nông thôn quản lý kinh doanh lưới điện hạ áp trên địa bàn 21 xã.

 Về nguồn điện: có 06 nhà máy thủy điện đang sản xuất và phát vào hệ thống điện quốc gia với tổng công suất 1.933,55 MW (trong đó: Nhà máy thủy điện Hòa Bình, công suất 1.920MW; Nhà máy thủy điện So Lo 1, huyện Mai Châu, công suất 5,2 MW; Nhà máy thủy điện Vạn Mai, huyện Mai Châu, công suất là 0,6 MW; Nhà máy thủy điện Suối Nhạp A, huyện Đà Bắc, công suất là 4 MW; Nhà máy thủy điện Suối Tráng, huyện Cao Phong, công suất 2,7 MW; Nhà máy thủy điện Định Cư, huyện Lạc Sơn, công suất 1,05 MW).

Về Lưới điện: có 7.644,88 Km đường dây cao, trung và hạ áp (trong đó: Đường dây 500kV có tổng chiều dài 266,26 Km; đường dây 220 kV có chiều dài 331 Km; đường dây 110 kV có chiều dài 171,27 Km; đường dây 35kV dài 1.835,72 Km; Đường dây 22kV dài 226,42 Km; đường dây 10 kV dài 197,31 Km; đường dây hạ áp 0,4 kV dài 4.616,9 Km) và 1.680 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.813,9 MVA (trong đó: 01 TBA 500 kV có dung lượng 2x450 MVA; 01 TBA 220 kV có dung lượng 250 MVA; 07 TBA 110 kV có dung lượng 251 MVA; 05 TBA trung gian 35/(22;10;6) kV có dung lượng 17,1 MVA và 1.666 trạm phân phối/1.609 máy với tổng dung lượng là 395,8MVA).

Bên cạnh kết quả đat được, công tác đầu tư các dự án hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn: Tiến độ thi công xây dựng của một số công trình điện hiện nay còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng;Hầu hết các công trình điện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã thi công hoàn thành bàn giao cho Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý vận hành nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc bàn giao vốn và tài sản cho ngành điện quản lý; Hòa Bình là tỉnh miền núi hệ thống lưới điện chủ yếu là hình tia trải dài, việc đầu tư đường dây trung áp 35, 22kV giữa các trạm biến áp 110kV tạo mạch vòng cấp điện cho một số huyện, thành phố vẫn chưa thực hiện được; mặt khác hệ thống lưới điện do nhân dân đầu tư từ lâu tại một số xã hiện đã xuống cấp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vì vậy tình trạng mất điện trong thời gian qua diễn ra vẫn làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh một số nội dung:Nghiên cứu, xem xét đầu tư mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Công Thương phê duyệt; Chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hoàn thiện công tác tiếp nhận và hoàn trả vốn đầu tư cho Ngân hàng Thế giới đối với Dự án Năng lượng nông thôn II (phần hạ áp) tỉnh Hòa Bình do UBND tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư đến nay đã bàn giao cho Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý, vận hành kinh doanh bán điện. 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212