TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

(Ngày 13/7/2015) 

Các hoạt động liên quan đến Hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn làm tổn thất về người, tài sản và gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay trên thế giới việc đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất rất được coi trọng, tuy nhiên không thể tránh khỏi những khó khăn, sai sót trong quá trình đảm bảo an toàn nên đã xảy ra một số vụ tại nạn lao động và gây ô nhiễm môi trường. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để việc hoạt động hóa chất đảm bảo an toàn đến mức tối đa như Luật Hóa chất; Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP; Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Theo đó, các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và được Sở Công Thương thẩm định phê duyệt theo quy định. Để tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị hoạt động hóa chất thực hiện việc xây dựng Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất theo quy định, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 199/SCT-KTAT&MT ngày 20/3/2014 về việc hướng dẫn xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2015 Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng Biện pháp ứng phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với một số nội dung cụ thể như: Quy mô, công suất, diện tích, địa điểm; Công nghệ, bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm; Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển; Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; Yêu cầu phòng, chống va đạp, chống sét, chống tích điện; Mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản; Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian; Danh sách các điểm nguy cơ ảnh hưởng, các tình huống xảy ra sự cố; kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố; Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; quy định thành phần kiểm tra, trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát; Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố; Nhân lực, phương tiện, trang thiết bị dụng cụ ứng phó sự cố hóa chất; Hệ thống báo nguy hiểm, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp; Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong phối hợp với các lực lượng bên ngoài trong từng tinh huống xảy ra sự cố; Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất; Cam kết và những kiến nghị của chủ cơ sở hóa chất... Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tuyên truyền đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Đối với các đơn vị không hoàn thành trong thời gian quy định, Sở Công Thương sẽ đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý theo quy định.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212