TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

công nhân may 
 Các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh ký được nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2015

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Công Thương đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao tại Quyết định số 21/QĐ-SCT ngày 30/01/2015 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương Hòa Bình thực hiện Kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 8,85% so với cùng kỳ. Sản xuất của một số nhóm ngành công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng cao, tập trung ở các thị trường xuất khẩu ổn định, tỷ trọng cao: dệt may, da giầy, sản phẩm điện tử...

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 4.495 tỷ đồng. Tăng 18,18% so với cùng kỳ, thực hiện 48,86% kế hoạch năm. Tính cả Công ty Thuỷ điện Hòa Bình 6 tháng đầu năm ước đạt 9.982,27 tỷ đồng. Tăng 8,98% so với cùng kỳ, thực hiện 51,19% kế hoạch năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 7.630 tỷ đồng, đạt 49,13% kế hoạch năm, tăng 30,43% so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 116,7 triệu USD, đạt 64,83% kế hoạch năm, tăng 86,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 101 triệu USD, đạt 68,24% kế hoạch năm, tăng 112,82% so với cùng kỳ; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 15,7 triệu USD, đạt 49,06% kế hoạch năm, tăng 3,97% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 108,8 triệu USD, đạt 136% kế hoạch năm, tăng 176,92% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 ước tăng khoảng 1% so với tháng 12 năm 2014. Đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 99,36% (201.883/203.181 hộ).

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212