TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

(Ngày 9/7/2015)

Sở Công Thương thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Sở năm 2015

(File thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng 68 đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212