Tin hoạt động ngành
 cdcce0d3ebe025be7cf1
 Đoàn thanh tra tại Nhà máy thủy điện Đồng Chum 2, địa chỉ: Xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Quyết định thanh tra số 38/QĐ-SCT ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình về việc thanh tra về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (hồ chứa thủy điện) trên địa bàn tỉnh, từ ngày 04/4/2021 đến ngày 12/5/2022, Đoàn thanh tra của Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra tại đập, hồ chứa nước 07 công trình thủy điện thuộc sở hữu của 05 tổ chức: Công ty TNHH thủy điện Miền Đồi, Công ty CP thủy điện Suối Mu, Công ty TNHH xây dựng thủy điện Định Cư, Công ty CP thủy điện Văn Hồng, Công ty CP đầu tư năng lượng xây dựng và thương mại Hoàng Sơn.

Qua thanh tra, các chủ sở hữu đập, hồ chứa nước 07 công trình thủy điện cơ bản thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: 07 công trình thủy điện chưa có đầy đủ biển báo, cảnh báo phạm vi công trình thủy điện; 02/07 công trình thủy điện ở khu vực đập, bể áp lực một số vị trí không có lan can bảo vệ; Chủ sở hữu 03/07 công trình thủy điện chưa lắp đặt thiết bị quan trắc chuyển vị; Chủ sở hữu 02/07 công trình thủy điện chưa thực hiện quan trắc mực nước tại hạ lưu đập, tính toán lưu lượng xả… Đoàn thanh tra đã chấn chỉnh, hướng dẫn và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua công tác thanh tra về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (hồ chứa thủy điện) nhằm giúp chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, kịp thời triển khai các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nguồn: Thanh tra Sở

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập