Tin hoạt động ngành
 IMG 0032

Đập thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ năm

Ngày 15/6/2022, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1205/SCT-QLNL đề nghị UBND thành phố Hòa Bình và Công ty Thủy điện Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình khi Công ty Thủy điện Hòa Bình mở các cửa xả đáy.

Theo đó, đối với UBND thành phố Hòa Bình, Sở Công Thương đề nghị: Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát, sỏi, công trình đang thi công nắm rõ thời gian xả lũ đập thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt khu vực sạt lở tổ 15 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và các khu vực đã xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở dọc 2 bờ sông Đà thuộc địa bàn thành phố; không để người dân tắm sông, vớt củi khi xả lũ; cử các lực lượng không cho người tụ tập, quay phim, chụp ảnh tại khu vực nguy hiểm, khu vực cấm của nhà máy thủy điện. Rà soát và sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn hạ du; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực và thiết bị cảnh báo người dân để ứng phó khi đập thủy điện Hòa Bình xả lũ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai để tránh thiệt hại cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông; phương tiện vận tải thủy; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát, sỏi, công trình đang thi công và người dân sống ven sông để sẵn sàng các phương án ứng phó. Báo cáo kịp thời các thiệt hại và phát sinh trong quá trình xả lũ và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của xả lũ về UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh và Sở Công Thương. 

Đồng thời, Sở Công Thương cũng đề nghị đối với Công ty Thủy điện Hòa Bình: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai tại Công điện số 04/CĐ-QG hồi 08 giờ 00 ngày 11/6/2022; Công điện số 05/CĐ-QG hồi 08 giờ 00 ngày 13/6/2022; Công điện số 07/CĐ-QG hồi 14 giờ 00 ngày 15/6/2022; các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình tại Công điện số 67/CĐ-BCH ngày 13/6/2022; trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: Thực hiện mở các cửa xả đáy theo đúng quy trình, quy định; thông báo cho người dân dọc 2 bờ sông Đà vùng hạ du bằng hệ thống loa cảnh báo xả lũ hạ du theo quy định; cử các lực lượng không cho người tụ tập, quay phim, chụp ảnh tại khu vực nguy hiểm, khu vực cấm của nhà máy thủy điện; không để người dân tắm sông, vớt củi khi xả lũ; thường xuyên thông tin liên lạc với UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh và Sở Công Thương. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Công ty Thủy điện Hòa Bình tại Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Hòa Bình. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu hồ chứa; các thiệt hại và phát sinh trong quá trình xả lũ và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của xả lũ kịp thời báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Sở Công Thương.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập