TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 ccdnn22
 Hiện nay, Công ty Điện lực Hòa Bình tập trung nâng cấp, cải tạo lưới điện để đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng sắp tới (ảnh minh họa)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia trong thời gian tới nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra đối với các tỉnh miền Bắc dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến làm cho hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu nguồn phải tiết giảm phụ tải. Vì vậy, ngày 25/4/2022, Sở Công Thương đã có Văn bản số 742/SCT-QLNL đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh và chương trình điều chỉnh phụ tải điện; đồng thời để khách hàng sử dụng điện chủ động trong sản xuất và sinh hoạt, nắm bắt thông tin và chia sẻ với những khó khăn của ngành điện trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/3/2021 và Công văn số 951/UBND-CNXD ngày 14/6/2021.

Đối với UBND các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/3/2021, Công văn số 951/UBND-CNXD ngày 14/6/2021 và Công văn số 501/UBND-CNXD ngày 02/4/2019. Trong đó cần tăng cường phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên loa phóng thanh của các tổ/thôn/xóm tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và khách hàng sử dụng điện về lợi ích, nội dung và giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, về mục tiêu, nội dung chương trình điều chỉnh phụ tải điện; vận động các khách hàng sử dụng điện lớn (có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) trên địa bàn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải để đảm bảo cấp điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 04/3/2021, các cơ sở phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các sự kiện chính trị - xã hội và ưu tiên cấp điện cho sinh hoạt của nhân dân khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đề nghị đối với Công ty Điện lực Hòa Bình: Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/3/2021, Công văn số 951/UBND-CNXD ngày 14/6/2021, Công văn số 501/UBND-CNXD ngày 02/4/2019 và Công văn số 711/UBND-CNXD ngày 08/6/2017. Trong đó cần chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên loa phóng thanh của các tổ/thôn/xóm tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và khách hàng sử dụng điện về lợi ích, nội dung và giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, về mục tiêu, nội dung chương trình điều chỉnh phụ tải điện; tiếp tục vận động các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Triển khai việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011, Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương và hướng dẫn của Sở Công Thương tại Công văn số 491/SCT-QLNL ngày 18/3/2022.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

 

 

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212