TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 anh 1 chinh

Công nhân Công ty Điện lực Hòa Bình thay MBA tại xóm Bái xã Kim Lập huyện Kim Bôi để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày 19/01/2022, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị các phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình và các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở tại Công văn số 1799/SCT-QLNL ngày 09/9/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đo điện gây ra. Chỉ đạo các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ gây sự cố trên hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý vận hành; xây dựng phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Phối hợp với Điện lực các huyện, thành phố và cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả bóng bay và ném các vật lên đường dây; phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương thức vận hành, phương án cấp điện của các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn.

Đối với Công ty Điện lực Hòa Bình, Sở Công Thương đề nghị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở tại Công văn số 1799/SCT-QLNL ngày 09/9/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đo điện gây ra. Tổ chức xây dựng phương thức vận hành, phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành, phương án cấp điện được duyệt. Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ gây sự cố trên hệ thống lưới điện và các tuyến đường dây hạ áp có điện áp thấp không đảm bảo chất lượng điện năng. Không thực hiện cắt điện trên hệ thống lưới điện từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở tại Công văn số 1799/SCT-QLNL ngày 09/9/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đo điện gây ra. Bố trí lãnh đạo, thành viên Hợp tác xã (là cán bộ kỹ thuật) trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra. Tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ gây sự cố và các tuyến đường dây hạ áp có điện áp thấp không đảm bảo chất lượng điện năng. Không thực hiện cắt điện trong phạm vi lưới điện do đơn vị quản lý từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Phối hợp tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

 

 

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212