Tin hoạt động ngành

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Công Thương tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 01/12/2021, vừa qua Sở Công Thương đã quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Giám đốc Sở trong chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hòa Bình (theo Quyết định số 10/QĐ-SCT ngày 12/01/2022).

Thành viên Tổ công tác là các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Tổ công tác có nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại phù hợp với điều kiện dịch bệnh; theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở.

Việc thành lập Tổ công tác thể hiện sự quyết tâm của Sở Công Thương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập