TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
IMG 5750 
 Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 trên địa bàn tỉnh ước đạt 105,955 triệu USD

Tháng 10/2020, dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Các hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có sự khởi sắc so với các tháng trước. Các doanh nghiệp công nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu đẩy mạnh sản xuất.

         Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 3.670 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng của năm 2020 ước đạt 35.670 tỷ đồng, tăng 2,21% so với cùng kỳ, thực hiện 82,94% kế hoạch năm.

Về hoạt động thương mại – dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 3.435 tỷ đồng, tăng 3,62% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 29.925 tỷ đồng, tăng 13,46% so với cùng kỳ, thực hiện 79,42% kế hoạch năm.Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 105,955 triệu USD, tăng 5,8% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 805,203 triệu USD, tăng 20,77% so với cùng kỳ, đạt 78,02% kế hoạch năm. Trong đó:Xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 101,75 triệu USD, tăng 5,77% so với tháng trước,lũy kế 10 tháng ước đạt 769,403 triệu USD, tăng 21,73% so với cùng kỳ, đạt 77,95% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ tháng 10 ước đạt 4,205 triệu USD, tăng 6,46% so với tháng trước,lũy kế 10 tháng ước đạt 35,8 triệu USD, tăng 3,24 % so với cùng kỳ, đạt 79,56% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt 93,663 triệu USD, tăng 4,72% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 685,404 triệu USD, tăng 29,55% so với cùng kỳ, đạt 78,33% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 ước tăng 0,13% so với tháng trước.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212