TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
cntm1020 
 Toàn tỉnh hiện có 127/131 xã đạt Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

         Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Sở Công Thương cùng các địa phương tích cực triển khai phấn đấu hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện nông thôn và Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn thuộc lĩnh vực của ngành. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn.

               Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Công Thương đã cụ thể hóa phong trào thi đua Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới bằng việc phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạo Công ty điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện đầu tư cải tạo đường dây hạ áp đối với các xã đã đăng ký về đích năm 2020 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn của ngành điện; Hướng dẫn phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, các đơn vị quản lý kinh doanh điện báo cáo, cung cấp số liệu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở đánh giá các chỉ tiêu của ngành nói chung và đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí điện nông thôn nói riêng kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đảm bảo thực hiện tiêu chí theo đúng kế hoạch. Đến nay, 100% các xã (131 xã) đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn, trong đó tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia ước đạt 99,78%; tổng chiều dài hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh là 4.111,959 Km (trong đó: đường dây trung thế dài 2.187,19 Km; đường dây hạ áp dài 1.924,769 Km). Đối với Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Sở Công Thương đã thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình hoạt động chợ trên địa bàn, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và phát triển chợ từ đó đưa ra định hướng thu hút đầu tư phù hợp; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 127/131 xã đạt Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 96,95% (trong đó tổng số chợ đạt chuẩn là 43 chợ).

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai “Dự án Cấp điện cho thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020”. Cải tạo hệ thống điện tại các xóm, bản đã đạt Tiêu chí số 4 nhưng qua thời gian sử dụng đã xuống cấp, không còn đạt theo Tiêu chí số 4 này. Tổ chức tốt việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Quản lý và thực hiện tốt, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình chợ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy hoạch về chợ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh doanh chợ, UBND cấp xã, huyện xây dựng kế hoạch, dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo chợ trên địa bàn.

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212