TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-Viet-nam--EU-EVFTA 
 UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

                 Hiệp định EVFTA là FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và các nước thành viên EU. Sau 9 năm đàm phán, rà soát, ngày 30/6/2019, EVFTA được ký kết tại Hà Nội. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 mang đến những lợi ích kinh tế to lớn, thiết thực cho cả hai bên, đặc biệt là tiềm năng phát triển thương mại.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra những nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước tham gia Hiệp định; Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế của tỉnh khi tham gia Hiệp định EVFTA; Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định; Phối hợp với các đơn vị của các Bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của tỉnh; Là cơ quan đầu mối thông tin về Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh, phối hợp các cơ quan liên quan cập nhật, nắm bắt thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước từ Bộ Công Thương và các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại – đầu tư liên quan đến Hiệp định EVFTA để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết có liên quan đến hiệp định.

Nguồn: Phòng QLĐT&HTQT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212