TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tuyensinhlop1020 
 Sở Công Thương chỉ đạo đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. Ngày 08/7/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 994/SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình và các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn các xã: Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình; Bảo Hiệu, Yên Trị, huyện Yên Thủy; Sào Báy và thị trấn Bo, huyện Kim Bôi triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đối với Công ty Điện lực Hòa Bình: Tổ chức xây dựng phương thức vận hành, phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 theo thời gian và địa điểm tại Văn bản số 1470/SGD&ĐT-TrH ngày 06/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình; Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành và phương án cấp điện đã được duyệt. Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra. Không thực hiện cắt điện trên hệ thống lưới điện gây ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. 

Đối với các Đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn các xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình; Bảo Hiệu, Yên Trị huyện Yên Thủy; Sào Báy và thị trấn Bo, huyện Kim Bôi: Tổ chức xây dựng phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 theo thời gian và địa điểm tại Văn bản số 1470/SGD&ĐT-TrH ngày 06/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình; Bố trí cán bộ, thành viên hợp tác xã trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra. Không thực hiện cắt điện trên hệ thống lưới điện gây ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212