TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
imagesmtxsdh 
 Sở Công Thương triển khai các hoạt động vì môi trường

Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2020; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Đại Dương thế giới năm 2020. Ngày 08/6/2020, Sở Công Thương đã có Văn bản số 826/SCT-KTATMT đề nghị Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành công thương triển khai thực hiện trong tháng 6/2020 một số nội dung sau:

Treo băng rôn, pano, áp phích (làm từ các vật liệu thân thiện môi trường) tại cơ sở nhằm tuyên truyền về bảo vệ môi trường với các khẩu hiệu tuyên truyền:

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2020: “Hài hòa với thiên nhiên - Giữ gìn bảo tồn đa dạng sinh học”; “Trái đất cần chúng ta: Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu”; “Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế”; “Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học”; “Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường”….

Khẩu hiệu tuyên truyền Biển và Hải đảo Việt Nam: Chủ quyền biển đảo: “Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”; “Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam”; “Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc”; “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”. Rác thải nhựa: “Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh”; “Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh”; “Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa”; “Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa”; “Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ”; “Chung tay gìn giữ màu xanh của biển”. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: “Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”; “Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển”; “Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta”; “Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”; “Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau”. Đổi mới vì một đại dương bền vững: “Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương”; “Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt”; “Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương”; “Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh”.

Đồng thời, Sở Công Thương cũng yêu cầu Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành công thương tăng cường việc kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là rác thải nhựa.

Nguồn: Phòng KTAT&MT

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212