TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương năm 2020.

Theo đó, 03 đề án được phê duyệt, gồm: Trang tin khuyến công trên truyền hình; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến nông sản. Tổng kinh phí thực hiện các đề án là 895,1 triệu đồng. Trong đó: Kinh phí khuyến công địa phương là 450 triệu đồng, kinh phí đơn vị thụ hưởng tự đảm bảo là 445,1 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp triển khai thực hiện các đề án theo đúng quy định.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212