TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
dbccdmnn620 
 Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng

Để đảm bảo cung cấp điện trong những ngày nắng nóng, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 711/UBND-CNXD ngày 08/6/2017 và Văn bản số 1159/UBND-CNXD ngày 26/7/2019 chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện một số giải pháp, trong đó yêu cầu Công ty Điện lực Hòa Bình: Không thực hiện cắt điện vào những ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên trừ những trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý sự cố hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người và hệ thống lưới điện.

         Tuy nhiên trong thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình vẫn còn tình trạng cắt điện theo kế hoạch vào những ngày nắng nóng (khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên), gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, ngày 18/5/2020, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 718/SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai, thực hiện các nội dung sau: Thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 711/UBND-CNXD ngày 08/6/2017 và Văn bản số 1159/UBND-CNXD ngày 26/7/2019. Lập, phê duyệt phương thức cấp điện của tuần tiếp theo gửi Sở Công Thương qua địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 16 giờ, thứ 6 hàng tuần.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212