TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 3 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
cho-ntm-1 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 127/131 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 96,95%

            Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

       Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạo Công ty điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện đầu tư cải tạo đường dây hạ áp đối với các xã đã đăng ký về đích năm 2020 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn của ngành điện. Đến nay hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, chất lượng cấp điện ổn định, người dân được hưởng giá điện theo quy định. Tỷ lệ hộ sử dụng lưới điện quốc gia hoàn thành vượt kế hoạch. Đến nay, 100% các xã (131 xã) đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn, trong đó tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia ước đạt 99,78%.

Về tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7), Sở Công Thương Hòa Bình đã thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình hoạt động chợ trên địa bàn, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và phát triển chợ từ đó đưa ra định hướng thu hút đầu tư phù hợp; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh có 127/131 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 96,95% (trong đó tổng số chợ đạt chuẩn là 43 chợ).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương Hòa Bình còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như việc đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện tại các khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn địa hình phức tạp, dân cư phân tán việc thu hút đầu tư chợ tại các xã khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật của các chợ xuống cấp, không đồng bộ, diện tích xây dựng nhỏ không còn phù hợp, lối đi hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân…

Để phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Sở Công Thương Hòa Bình sẽ tiếp tục chú trọng công tác thu hút, tìm kiếm, bố trí các nguồn vốn cho việc nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện. Tổ chức tốt việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Cải tạo hệ thống điện tại các xóm, bản đã đạt tiêu chí số 4 nhưng qua thời gian sử dụng đã xuống cấp, không còn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu chí số 4 trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tiếp tục triển khai “Dự án Cấp điện cho thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020”. Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ nông thôn, phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn tỉnh. Quản lý và thực hiện tốt, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình chợ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212