TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
hdnt420000 

Các doanh nghiệp dệt may chịu tác động lớn bởi dịch bệnh Covid-19

Bắt đầu từ ngày 01/4 đến 15/4/2020, cả nước thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Covid- 19. Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Một số doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu cũng bị tác động. Trong đó, lớn nhất là ngành dệt may và linh kiện điện tử (các ngành sử dụng nhiều lao động). Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối điện, cung cấp nước và xử lý rác thải duy trì hoạt động.

            Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 3.150 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng của năm 2020 đạt 13.705 tỷ đồng, giảm 1,72% so với cùng kỳ, thực hiện 31,87% kế hoạch năm.

Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 2.134 tỷ đồng, giảm 26,3% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng đạt 10.919 tỷ đồng, tăng 3,72% so với cùng kỳ, thực hiện 28,98% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 38,723 triệu USD, lũy kế 178,679 triệu USD, giảm 5,45% so với tháng trước, giảm 23,47% so với cùng kỳ, thực hiện 17,31% kế hoạch năm. Trong đó:Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 36,623 triệu USD, lũy kế 167,254 triệu USD, giảm 4,76% so với tháng trước, giảm 24,09% so với cùng kỳ, đạt 16,95% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 2,1 triệu USD, lũy kế 11,425 triệu USD, giảm 16% so với tháng trước, giảm 13,12% so với cùng kỳ, đạt 25,11% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 31,9 triệu USD, lũy kế 142,1 triệu USD, giảm 3,04% so với tháng trước, giảm 21,74% so với cùng kỳ, đạt 16,24% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 ước tăng 0,18% so với tháng trước, chủ yếu do các nhóm lương thực, thực phẩm, hàng ăn và dịch vụ ăn uống.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212