TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
nh10 
 

Tháng 4/2020, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh là 92 lần (tăng 16,46% so với tháng 3/2020) với tổng thời gian mất điện là 273,9 giờ (giảm 15,67% so với tháng 3/2020), lượng điện năng bị cắt là 487.569 kWh (tăng 26,61% so với tháng 3/2020). Trong đó: Sổ lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 39 lần với tổng thời gian mất điện là 147,3 giờ, lượng điện năng bị cắt 264.160 kWh; số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 53 lần với tổng thời gian mất điện là 126,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 223.409 kWh.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212