TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
vhhctdmk20 
 Sở Công Thương chỉ đạo thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa khô hạn

               Ngày 06/4/2020, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 456/SCT-QLNL về việc thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa khô hạn.

            Theo đó, để đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất của người dân vùng hạ du, đồng thời đảm bảo nhà máy thủy điện vận hành hiệu quả. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tăng cường tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên nước và sử dụng nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng, thay đổi nông lịch và mùa vụ để thích ứng với điều kiện khô hạn; khuyến khích ứng dụng công nghệ 4.0 trong công nghệ tưới tiết kiệm hiệu quả. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, trong đó có quy định về duy trì dòng chảy tối thiểu. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đề nghị Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa và quy định về duy trì dòng chảy tối thiểu nhằm đảm bảo nước cho sinh hoạt, sản xuất của người dân vùng hạ du.

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212